Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers inzetbaar, relevant en gemotiveerd blijven? Hoe kunnen we hun kennis en competenties stimuleren?
Tubata biedt een geïntegreerde service, waarbij we starten met de identificatie van de noden, en daarna adequate oplossingen aanbieden.

01

Sharing sessie

Experten van verschillende organisaties en ondernemingen komen samen om gedurende een halve dag hun kennis, ervaring en best practices rond een bepaald thema te delen.

Lees meer

02

Sharing journey

Een Sharing Journey is een “ontdekkingsreis” waar je samen met professionals uit andere sectoren ervaringen uitwisselt over een bepaald actueel thema. Je ontdekt er succesvolle cases en projecten die minder goed liepen. Zo leer je van elkaar en vergroot je je eigen inzichten.

Elke journey bestaat uit 4 sessies, gespreid over 8 maanden.

Lees meer

03

Sprintsessie


Ondertussen hebben we heel wat ervaring met het organiseren van sprint-sessies. Met een groep van enthousiaste professionals werken we gedurende één dag aan een challenge van een organisatie, met als doel om 's avonds het resultaat te pitchen. We organiseren:

1. de traditionele sprint-sessies, waarbij we vooral nieuwe ideeën willen aanreiken aan de aanvragende organisatie. Hiervoor verzamelen een groep van professionals die samen nadenken over nieuwe oplossingen.

2. De vernieuwde sprint-sessies, waarbij we met specifieke experten rond de tafel gaan zitten en een plan van aanpak uitschrijven over een specifieke challenge.

Lees meer

04

Talent Track


Een medewerker (of meerdere medewerkers) van een bedrijf werkt aan een project van een andere onderneming.

Lees meer

05

Co-sourcing

Verschillende bedrijven delen hun medewerkers.

Zij werken afwisselend in verschillende ondernemingen, via deeltijdse tewerkstelling of seizoensgebonden werk.

Lees meer

06

Social Business Challenge

Tijdens een Social Business Challenge wordt er in een team van 4 tot 6 personen gewerkt aan een uitdaging van een sociale onderneming. Het doel van de Social Business Challenge is een uitwisseling van kennis en ervaring tussen werknemers van het deelnemend bedrijf en een sociaal ondernemer met zijn/haar eigen ervaring en uitdagingen.

Lees meer

07

Trainingen

Met de expertise van tubata bieden wij ook trainingen op maat aan. Enkele expertisevelden: klantgerichtheid, optimale communicatie, assertiviteitstrainingen, ... De opmaak van de training wordt altijd in onderling overleg gedaan.

Lees meer

08

Inspiratiedag

Een inspiratiedag heeft als doel een hedendaags managementvraagstuk vanuit de diepte te analyseren en terug te gaan naar de wortels ervan. Samen met experten analyseren we een concept vanuit verschillende invalshoeken benaderen op een interactieve, creatieve manier.

Lees meer
Contacteer ons voor meer info
Agreement Arms Business 1081228

Ontstaan vanuit de behoefte om competenties in organisaties aan te vullen en te vervolledigen

Tubata is ontstaan vanuit de behoefte om competenties in organisaties aan te vullen en te vervolledigen – net als het koperen blaasinstrument de tuba. In het midden van de 19de eeuw ontwikkelden Wilhelm Wieprecht en J.G. Moritz de tuba. Dankzij de lage tonen van het nieuwe instrument kon een symfonisch orkest voortaan een volledige klankkleur bekomen. Dat is precies wat Tubata doet: medewerkers van een bepaalde organisatie inzetten in een ander bedrijf om daar hun kennis en expertise in te zetten.

Het tweede deel van de naam Tubata, de ‘ta’, staat voor ‘talent’. Iedereen beschikt over bepaalde
talenten. Het komt erop aan om die te ontdekken, te versterken en verder te ontwikkelen. Tubata tilt dat talent naar een hoger niveau. Alle mogelijke organisaties krijgen er een plaats: profit en non-profit, kmo’s en ngo’s,… Als ze maar complementair zijn en kruisbestuiving mogelijk maken!

Contacteer ons! waarom

Inspiration

Een Talent track laat medewerkers even proeven van een andere bedrijfs-cultuur. Dat is inspirerend voor jonge talenten of medewerkers die lange tijd in het bedrijf werken.

Expertise

Creëert een deskundig netwerk dat interessant is voor uw bedrijf en waar kennis en vertrouwen centraal staan. Als medewerker bouwt u verder aan uw expertise rond een bepaald thema.

People

Medewerkers krijgen de kans om te werken vanuit hun talenten en sterktes, waardoor zij én de organisatie een positieve energieboost krijgen.

Efficiency

Het bedrijf dat zijn me-dewerker ‘uitleent’, leert van de gang van zaken bij de andere onderneming. Omgekeerd steekt het ‘ontlenende’ bedrijf heel wat op van de frisse blik van de medewerker in kwestie.

2017 339 1 Afbeeldingdocent 0 Groot

Ontstaan vanuit de behoefte om competenties in organisaties aan te vullen en te vervolledigen

Door de snel veranderende maatschappij waarin we leven, ontstaat er dikwijls een gap tussen wat er van mensen verwacht worden en wat mensen aankunnen. In de bedrijfswereld is dat niet minder waar. Traditioneel kan je dat oplossen door oplossingen aan te bieden om de ‘zwakkere’ competenties te versterken, zodat uitdagingen kunnen aangepakt worden.
Mijn geloof, vanuit mijn jarenlange ervaring als manager, inspirator, trainer en coach is dat je beter vertrekt vanuit de sterktes van medewerkers. Als je ervoor kunt zorgen dat sterktes nog sterker worden, zorg je ervoor dat medewerkers in een flow terecht komen.

Zo genereer je bijzonder veel positieve energie, wat maakt dat medewerkers als het ware ‘credits’ opbouwen, die ze vervolgens kunnen inzetten voor de dingen die wat moeilijker gaan. Hun kerncompetenties worden echte parels en zijn inzetbaar voor tal van challenges, zowel binnen als buiten de organisatie. Zo kan je competenties in eigen, maar ook in andere organisaties aanvullen.

Zo bouw je verder aan je toekomst. En aan de toekomst van je organisatie.

Mijn rol bestaat erin om medewerkers ‘employable’ te maken én te houden, door het aanbieden van diverse oplossingen en het vinden van de juiste matches tussen vraag & aanbod van talenten.

meer over ons