Nieuwsbrief April

Newsletter April

Jammer dat er wetten zijn.

Ik wil je direct geruststellen. Een Robin Hood wil ik niet zijn. Toch vind ik het jammer dat er voor alles en nog wat wetten nodig zijn. Zo was ik er onlangs nog met de neus op de feiten gedrukt toen ik een artikel las over het werkgelegenheidsplan voor 45 plussers. Dit plan schrijft voor dat een onderneming met meer dan 20 werknemers jaarlijks een plan moet opstellen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder. Meer bepaald gaat het er om die populatie aan het werk te houden of eventueel in dienst te nemen.
Alsof een werkgever iemand aan het werk zal houden of in dienst nemen als er een plan is.

De Etion inspiratienota nov-dec 2018 stelt dat ons land niet goed scoort op het vlak van vorming voor volwassenen en levenslang leren. Ook de afstemming tussen het onderwijs en het bedrijfsleven laat veel te wensen over. Het vernieuwd activeringsbeleid van de VDAB werpt zijn eerste vruchten af, maar de opgelopen achterstand is groot. Bedrijven zullen dus nog een hele tijd geconfronteerd worden met schaarste aan talent en zullen zich genoodzaakt zien om hier en daar water bij de wijn te doen. Men zal creatief te werk moeten gaan.

Proberen je medewerkers aan het werk te houden mag dan al in wetten gegoten worden, ze zullen pas blijven als ze voldoende autonomie hebben om hun job uit te oefenen, invloed kunnen uitoefenen op hun loonpakket en hun job inhoud grotendeels zelf kunnen bepalen.
Vorming en levenslang leren in handen geven van de medewerkers zelf, dat is misschien ook wat Robin Hood zijn. Niet te veel regels hieromtrent, alleen maar een kader aanreiken zou al fantastisch zijn.

Dat kader zou bijvoorbeeld ook coaching kunnen zijn. In 2016 vond amper 51% van de werknemers dat zijn werk werkbaar was. Het is gigantisch hoeveel effect coaching heeft op de werkbaarheid van werknemers. Als mensen onvoldoende ondersteuning krijgen van hun leidinggevenden, dan struikelt 82% onder hen over een of meerdere werkbaarheidsknelpunten (psychische vermoeidheid, welbevinden op het werk, leermogelijkheden en balans werk-privé).

Mag ik je medewerking eens vragen? Ik zou het waarderen als je mij een mail zou sturen met het antwoord op de vraag of je zelf of als medewerkers van jouw organisatie vrij kunnen beslissen over de vorming die ze kunnen volgen. En om je gerust te stellen, naar de leeftijd vraag ik niet.
Vorming en leren is immers iets wat we ons leven lang doen. Wil je weten hoe? Neem dan ook eens een kijkje op onze nieuwe site: www.tubata.be

Veel leesplezier!

Joost Cottyn

Vorming en levenslang leren in handen geven van de medewerkers zelf, dat is misschien ook wat Robin Hood zijn. Niet te veel regels hieromtrent, alleen maar een kader aanreiken zou al fantastisch zijn.

Geslaagde sprint sessie op 18 april 2019!

JOHAN volgde reeds 2 sprint-sessies bij en getuigt:Ik heb de voorbije maanden twee sprintsessies bij TUBATA meegemaakt. Onder de gedreven impuls van Joost kwam er telkens een schat aan ideeën bovendrijven. Ik was beide keren onder de indruk van hoe hij een groepsgesprek animeerde en hoe hij door zijn aanpak tegemoet kwam aan de noden van de vragende partij.
Een gesprek leiden is meer dan een enkeling het woord geven in een groep; een paar goed besnaarde wijsneuzen tot meer empathisch luisteren aanmanen of een samenspraak dirigeren.
En van dirigeren gesproken. Een dirigent volgt nauwgezet en naar eigen aanvoelen een uitgebalanceerd eindproduct en nodigt een tuba of een hobo uit tot hoge la’s en lage do’s op het juiste moment. Een discussieleider (zoals TUBATA-moderator Joost) beschikt niet over zo’n uitgewerkte partituur en weet in principe niet welke finaliteit het groepsgesprek zal opleveren.
Dit betekent niet dat ze bij TUBATA een free jazzy koers varen. Ze bevraagt diepgaand de aanvragende organisatie en verplicht zich er toe op het einde van het groepsgesprek een resultaat voor te leggen of minstens een krachtige aanzet te overhandigen voor een interne herstart.
Vanuit die voorafgaandelijke bevraging inclusief opgedane inzichten zet TUBATA haar sprintsessie op, die uit verschillende stappen bestaan die logisch aan elkaar hangen. Het zijn evenwel slechts losse houvasten die absoluut nog geen harmonische concordantie vormen.
TUBATA-Joost weet echter wel hoe hij met die houvasten een mogelijke melodie kan uitlokken in de groep. Met andere woorden hij weet waarom hij moet opwarmen; wat motiveren inhoudt en hoe hij moet modereren. TUBATA-Joost kan een denkproces op gang brengen en bij momenten humoristisch ondersteunen. Onder zijn creatieve impuls leggen zorgvuldig samengestelde subgroepen in een relatief korte tijd een geweldig inhoudelijk traject af via verschillende tussenstappen. TUBATA-Joost laat zo bassen, zangeressen, tenoren, stijfkoppen en twijfelaars gezamenlijk overleggen in een minutieus doordacht proces dat hij empathisch meebeleeft.
Hoe hij dat doet weet ik niet, maar hij voelt fijntjes aan wanneer hij van tempo moet veranderen of bijkomende info moet geven om doelgerichter invulling te geven aan de verzuchtingen van de aanvragende organisatie.
De resultaten van de subgroepen worden in plenaire gebracht. Hiervoor nemen de deelnemers hun toevlucht tot korte sketches, rake dialogen, summiere PowerPointpresentaties of krachtige syntheses in monologen gegoten. Deze interventies worden door TUBATA videomatig verzameld en met notities verwerkt tot een eindproduct dat de aanvrager moet uitdagen, verrassen en stimuleren.
TUBATA i.c. Joost maakt er uitgebreid werk van om in overleg met de aanvragende organisatie en met geïnteresseerde deelnemers een werkstuk met verschillende accenten uit te werken dat gehoord mag worden. Een organisatie die zichzelf wil heruitvinden (!) of die haar missie wil actualiseren (!) moet zeker eens aankloppen bij TUBATA-Joost.

Johan Verstraete

TUBATA-Joost laat zo bassen, zangeressen, tenoren, stijfkoppen en twijfelaars gezamenlijk overleggen in een minutieus doordacht proces dat hij empathisch meebeleeft.

Creatieve Business Development - strategie- en communicatievrijwilligers gezocht!

Wil jij één dag van jouw tijd besteden om de VZW De Haven te helpen met het opstellen van een realistisch plan voor business ontwikkeling en nieuwe verdienmodellen?
Vzw De Haven wil zich inzetten voor jonge en alleenstaande moeders in Brussel wanneer zij geconfronteerd dreigen te worden met een uithuiszetting. Door hen tijdelijk of langdurig te begeleiden op maat van hun eigen vermogen en behoeften, biedt de Haven hen de hefboom om zelf de regisseur van hun eigen leven te zijn. Onder het motto ‘ Je hebt het zelf in handen’, wil de vzw zowel de moeder als de kinderen begeleiding bieden zowel op financieel, psychologisch, organisatorisch als op sociaal-economisch vlak.
Om de vzw De Haven uit te bouwen en te zorgen dat ze beschikken over voldoende fondsen om de operationele werking uit te voeren en blijvend te kunnen realiseren, worden de traditionele hulpbronnen aangeboord, zoals (overheids)subsidies, ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting, welzijnszorg, enz.
Daarnaast is het belangrijk da zij nieuwe, creatieve en duurzame verdienmodellen uitbouwen, zodat de werking van de vzw op langere termijn kan gegarandeerd worden.
Om de vzw De haven te ondersteunen en op zoek te gaan naar nieuwe, duurzame verdienmodellen, wil de vzw, samen met tubata, nieuwe business ideeën uitwerken. Daartoe is tubata op zoek naar creatieve “business-, strategy developpers” met een gevoel voor commerce en communicatie, die bereid zijn om één dag van hun tijd te besteden aan de uitwerking van duurzame business ideeën voor de vzw. Heb je zin om één dag mee te denken, mee nieuwe ideeën te genereren én deze concreet te maken door nieuwe verdienmodellen te bedenken, dan ben jij de expert die we zoeken.

Heb je interesse? Stuur een mail naar info@tubata.be of bel even naar Joost Cottyn (M: 32(0) 478 40 00 91). De sessie gaat door op vrijdag 7 juni 2019 in gebouwen van BNP Paribas Fortis te Leuven, Vital Decosterstraat 44, Leuven. (gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer). We starten omstreeks 8u.30 en eindigen omstreeks 17u.00.

Sharing sessie "Cultural Change Management: Hoedoededa?"


Veranderende arbeidsorganisaties zijn zo stilletjes aan de enige constante voor heel veel bedrijven en medewerkers. Om in te kunnen spelen op de snel gewijzigde wereld, moeten organisaties zich nu eenmaal snel kunnen aanpassen. Hierbij hoeft niet gezegd dat veranderingen zonder cultuuraanpassingen soms helemaal niet slagen. Ook daar kennen we jammer genoeg wel allemaal voorbeelden van. Cultural change programma’s zijn dus m.a.w. een noodzakelijke voorwaarde om als bedrijf in de snel veranderende maatschappij zijn plaats te verstevigen, de medewerkers aan boord te houden, nieuwe en andere talenten te integreren en ook de nodige resultaten te kunnen blijven neerzetten.
Vandaar ook de bijkomende vraag of cultuur een impact heeft op arbeidsprestaties. Er zijn verschillende studies hierover, maar hoe groot is de impact en kennen we hier voorbeelden van? Hebben we zelf al een cultuurprogramma geïmplementeerd met goede commerciële resultaten als gevolg? Of sloegen we de bal mis en gingen de resultaten zienderogen achteruit?
Bovendien is het maar de vraag wie verantwoordelijk is voor het cultuurprogramma. Is dit de taak van HR? Of van de CEO? Intuïtief zouden we denken dat het zowel top-down als bottom up gebeurt, willen we een blijvende impact hebben.
Om het dan nog niet te hebben over de verschillende modellen die er bestaan in de wereld van organisatieverandering. Alle gerenommeerde organisatiedeskundigen hebben wel één of meerdere modellen uitgewerkt: Kotter, Lewis, Schein, Lewin, … ADKAR-aanpakken, change modellen, stage-modellen, enz… een diarree van aanpakken en modellen. Maar wat is nu de juiste aanpak? Of moet er ook hier een fit zijn tussen de (gewenste) cultuur van de organisatie en het verandermodel?
Die dag willen we vooral praktisch aan de slag gaan. Theoretische modellen zullen kort aan bod komen. We zorgen voor een interessante key note door een expert, maar het zijn vooral ook de praktische, zelf meegemaakte cases die zullen uitnodigen tot een heus en rijk debat. Uw eigen doorleefde case, die hebben we die dag broodnodig. En zowel succesverhalen als mislukte pogingen zijn bijzonder interessant. Pas op die manier zullen we vooral veel leren van elkaar. En laat dit nou net de bedoeling zijn van zo’n sharing sessie.

DATUM: 12 JUNI 2019 (locatie: Brussel).
Uw investering: 350 euro, de ganse dag voorzien we catering, broodjeslunch en werkmateriaal. U ontvangt er ook een leuke verrassing, waarmee u direct aan de slag kunt.
Wenst u meer inlichtingen? Stuur gerust een mail naar info@tubata.be
Of bel: Joost Cottyn +32(0)478 40 00 91